Radek Dudáš

Radek Dudáš

řídící partner a spolumajitel
+420 603 810 580

Životopis

Mgr. Radek Dudáš je absolventem oboru matematika a informatika. Po ukončení vysokoškolského studia pracoval šest let na správě majetkových účastí investičních společností ŽB TRUST a Expandia, které zastupoval i ve statutárních orgánech těchto majetkových účastí. Od roku 1995 pracoval na pozicích ředitele různých společností. Vždy se jednalo o realizaci změny ve společnosti se soukromým vlastníkem a s cílem změnit hospodaření společnosti ze záporného do kladného provozního peněžního toku. Délka mandátů na těchto projektech byla od jednoho do tří let. Od roku 2007 poskytuje Radek Dudáš odborné poradenství, při kterém využívá svých zkušeností získaných za 12 let v pozicích vrcholového managementu. V projektech se Radek Dudáš zaměřuje zejména na definice core a non-core business, tvorbu strategie, efektivitu a výkon společnosti, sestavení a řízení týmu pro realizaci změny včetně následného dohledu nad průběhem realizace. V případech, kdy projekt vyústí do prodeje respektive koupě společnosti, zastřešuje ekonomickou agendu celé transakce.

Zkušenosti

 • ŽB Trust a.s., Správa investičních fondů
 • Expandia a.s., Správa majetkových účastí
 • Atlantik finanční trhy, Ředitel a Jednatel
 • ZKL Klášterec nad Ohří, Ředitel
 • CZECHOSLOVAK GROUP, Správa majetkových účastí
 • D advisory Partners, Majitel / Praha
 • Předseda představenstva, Linka bezpečí

Vzdělání

 • UJEP Matematika – informatika

Jazyky

 • Čeština
 • Angličtina
 • Ruština