Majitelům firem

Od roku 1998

Podnikatelé určují budoucnost naší ekonomiky i společnosti.

Reprezentují odvahu, odhodlání, vytrvalost a ochotu poctivě pracovat, díky čemuž mohou vzniknout i z malých možností velké zázraky. Dávají sílu všem ostatním.

Efektivní řízení růstu firmy

 • Komplexní a srozumitelné informace pro majitele
 • Efektivní vize, strategie a její implementace
 • Motivovaný tým s odpovědnostmi a pravomocemi
 • Více času majitele pro další aktivity

Omezení rizika a ztrát z vlastnictví firmy

 • Omezení externích vlivů na chod firmy
 • Majetkové a strukturální vztahy se společníky
 • Chybná rozhodnutí managementu
 • Ochrana rodinných práv a nároků

Nezávislost firmy na majiteli

 • Osvobození majitele z nutnosti denně řídit firmu
 • Jistota fungování firmy bez přítomnosti majitele (rodiny)
 • Majitel v roli stratéga nikoli manažera
 • Nezávislost firmy na majiteli = vyšší hodnota firmy

Udržení a předání firmy

 • Nástupnictví ve firmě dle vůle majitele
 • Důsledně ošetřené vztahy a situace mezi majiteli
 • Řešení sporných situací mezi majiteli
 • Ochrana privátního majetku před neúspěchy v podnikání

Mimořádné situace a externí řízení firmy

 • Dočasné externí řízení v komplikovaných časech
 • Zajištění provozního financování firmy
 • Zajištění správy firmy v případě umrtí majitele
 • Asistence při vynuceném prodeji firmy

Plánovaná koupě, prodej a spojení firmy

 • Zvýšení hodnoty společnosti před jejím prodejem
 • Řízení procesu přípravy prodeje
 • Asistence při vyhledání firmy ke koupi či spojení
 • Podpora při integraci koupené společností

Reference

V období krize jsme se dostali do situace, kdy společnost (DST Čkyně, a.s.) neměla téměř žádnou zakázku. Bylo potřeba firmu výrazně reorganizovat a zaktivovat obchodní oddělení, k získání nových zakázek. Společnost D Advisory Partners přispěla k úspěšné realizaci reorganizace svým nadhledem a zkušenostmi z jiných projektů. Povedlo se jí velmi rychle určit novou strategii, včetně výběru lidí, kteří ji jsou schopní realizovat. Tato strategie přinesla firmě nové příležitosti a dnes je to nejúspěšnější společnost celé skupiny. Firma Boehm byla, vzhledem k své silné exportní pozici, postižena prudkým posílení české koruny a ztrátou konkurenceschopnosti. Zároveň byla poškozena chybnými kroky vedení, které nebylo schopno najít nové příležitosti a postupně společnost upadala do vysokých ztrát a pohledávek. Oslovili jsme D Advisory Partners s požadavkem na vypracování nového obchodního konceptu a s požadavkem na výraznou racionalizaci výroby. D Advisory Partners se tohoto zadání úspěšně ujala a během krátké doby spojené se změnou ve vedení firmy a novou obchodní politikou se společnosti podařilo po delší době v červených číslech začít opět tvořit kladný hospodářský výsledek. Na panu Radku Dudášovi si vážím především jeho přímočarosti, schopnosti velmi rychle se zorientovat v problému a nacházet rychlá nákladově nenáročná efektivní řešení, vytipovat klíčové lidi, kteří jsou schopni realizovat změny. Otevírá oči zaměstnancům firmy a ti se učí dívat na problémy z těch správných úhlů.

Ing. Jaroslav Rygl
DST Čkyně, a.s.
„Naší rolí je asistovat majitelům tam, kde je potřeba a umožnit se koncentrovat na to, co je nejvíce baví.”

Řídící partner

V našem týmu působí manažeři se zkušenostmi v exekutivě - řídícím managementu, zejména v oblasti strojírenství, dopravy, automotive a real-estate. Součástí týmu jsou také ekonomičtí, daňoví a M&A poradci s rozsáhlými zkušenostmi z mezinárodních poradenských společností, kteří v minulosti vedli rozsáhlé projekty v oblastech restrukturalizací, fúzí, akvizic a obecného podnikového poradenství
Radek Dudáš

Radek Dudáš

řídící partner a majitel
+420 603 810 580
CV

Jsme partnerem bank při restrukturalizaci a revitalizaci firemních klientů.

Naše společnost je na seznamu preferovaných poradců následujících bank:

 • Komerční Banka
 • Česká Spořitelna
 • Raiffeisen BANK
 • UniCredit Bank
 • SBERBANK

Pomáháme

Společnost D Advisory Partners ctí principy společenské odpovědnosti.

Svoji pomoc orientujeme zejména na podporu projektů zaměřených na děti a mládež. Děti jsou obrazem naší budoucnosti, a proto je hodnota této pomoci nevyčíslitelná.

Jedním z hlavních projektů je podpora Linky bezpečí – největší a nejstarší dětské krizové linky v České republice.

Denně na její číslo 116 111 volá přes 700 dětí, aby se svěřily se svými problémy či trápením. Tým profesionálních konzultantů poskytuje těmto dětem pomoc a podporu v tíživých životních situacích, v naléhavých případech je součástí služeb i krizová intervence.

Kontakt

D Advisory Partners s.r.o.

Oasis Florenc, Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 64793621, DIČ: CZ64793621

Tel.: +420 603 810 580

© 2018-2022 D Advisory Partners s.r.o. All rights reserved