Majitelům firem

Od roku 1998

Podnikatelé určují budoucnost naší ekonomiky i společnosti.

Reprezentují odvahu, odhodlání, vytrvalost a ochotu poctivě pracovat, díky čemuž mohou vzniknout i z malých možností velké zázraky. Dávají sílu všem ostatním.

Efektivní řízení růstu firmy

 • Komplexní a srozumitelné informace pro majitele
 • Efektivní vize, strategie a její implementace
 • Motivovaný tým s odpovědnostmi a pravomocemi
 • Více času majitele pro další aktivity

Omezení rizika a ztrát z vlastnictví firmy

 • Omezení externích vlivů na chod firmy
 • Majetkové a strukturální vztahy se společníky
 • Chybná rozhodnutí managementu
 • Ochrana rodinných práv a nároků

Nezávislost firmy na majiteli

 • Osvobození majitele z nutnosti denně řídit firmu
 • Jistota fungování firmy bez přítomnosti majitele (rodiny)
 • Majitel v roli stratéga nikoli manažera
 • Nezávislost firmy na majiteli = vyšší hodnota firmy

Udržení a předání firmy

 • Nástupnictví ve firmě dle vůle majitele
 • Důsledně ošetřené vztahy a situace mezi majiteli
 • Řešení sporných situací mezi majiteli
 • Ochrana privátního majetku před neúspěchy v podnikání

Mimořádné situace a externí řízení firmy

 • Dočasné externí řízení v komplikovaných časech
 • Zajištění provozního financování firmy
 • Zajištění správy firmy v případě umrtí majitele
 • Asistence při vynuceném prodeji firmy

Plánovaná koupě, prodej a spojení firmy

 • Zvýšení hodnoty společnosti před jejím prodejem
 • Řízení procesu přípravy prodeje
 • Asistence při vyhledání firmy ke koupi či spojení
 • Podpora při integraci koupené společností

Reference

Radka Dudáše jsem poprvé potkal v roce 2009. Byla to chvíle, kdy moje firma prodělávala těžké období. Několikátý rok ve ztrátě, hodnota vlastního kapitálu se blížila nule, špatné vyhlídky do budoucnosti. Situace byla způsobena kombinací mnoha okolností, finanční krizí na všech trzích kde jsme působili, několika ztrátovými projekty, chybnými obchodními rozhodnutími, ale i únavou klíčových lidí způsobenou dlouhotrvajícím nezdarem. Poprvé v životě se moje společnost ocitla v nebezpečí insolvence. Bylo zapotřebí činit rázné kroky, které by společnost zachránili, uzavřít dohody s věřiteli, propustit 30 % vlastních zaměstnanců, snížit o 30 % provozní náklady. Kroky, se kterými stávající MNG neměl zkušenosti ani sílu a energii je činit a potřeboval v daní chvíli “kapitána”, který by udával směr. A toto byla přesně role, které se Radek skvěle ujal. Nečinil kroky za nás, ale stavěl nás do reality a ukazoval směr, kterým bychom se měli vydat. V prvé chvíli to bylo těžké propustit 30 % zaměstnanců, mnoho těch, kteří byli u vzniku firmy. Snížit rázné fixní náklady? Postupnými kroky jsme nabývali větší jistoty, že i to je možné. Radkův profesionální přístup a postoj mě pomohl zachránit firmu. Přestože cesta to nebyla jednoduchá a trvala několik let, tak byla pro společnost a i mne osobně neskutečně prospěšná. S Radkem od té doby trvale spolupracuji, je členem dozorčí rady. Stále oceňuji jeho rychlé analytické myšlení, ekonomický pohled a schopnost říkat nepříjemné věci.

Leopold Bareš
Sipral a.s.
„Naší rolí je asistovat majitelům tam, kde je potřeba a umožnit se koncentrovat na to, co je nejvíce baví.”

Řídící partner

V našem týmu působí manažeři se zkušenostmi v exekutivě - řídícím managementu, zejména v oblasti strojírenství, dopravy, automotive a real-estate. Součástí týmu jsou také ekonomičtí, daňoví a M&A poradci s rozsáhlými zkušenostmi z mezinárodních poradenských společností, kteří v minulosti vedli rozsáhlé projekty v oblastech restrukturalizací, fúzí, akvizic a obecného podnikového poradenství
Radek Dudáš

Radek Dudáš

řídící partner a majitel
+420 603 810 580
CV

Jsme partnerem bank při restrukturalizaci a revitalizaci firemních klientů.

Naše společnost je na seznamu preferovaných poradců následujících bank:

 • Komerční Banka
 • Česká Spořitelna
 • Raiffeisen BANK
 • UniCredit Bank
 • SBERBANK

Pomáháme

Společnost D Advisory Partners ctí principy společenské odpovědnosti.

Svoji pomoc orientujeme zejména na podporu projektů zaměřených na děti a mládež. Děti jsou obrazem naší budoucnosti, a proto je hodnota této pomoci nevyčíslitelná.

Jedním z hlavních projektů je podpora Linky bezpečí – největší a nejstarší dětské krizové linky v České republice.

Denně na její číslo 116 111 volá přes 700 dětí, aby se svěřily se svými problémy či trápením. Tým profesionálních konzultantů poskytuje těmto dětem pomoc a podporu v tíživých životních situacích, v naléhavých případech je součástí služeb i krizová intervence.

Kontakt

D Advisory Partners s.r.o.

Oasis Florenc, Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 64793621, DIČ: CZ64793621

Tel.: +420 603 810 580

© 2018-2021 D Advisory Partners s.r.o. All rights reserved