Ing. Jiří Borna
majitel společnosti
VK LOŽISKA s.r.o.

Kontakt na D Advisory Partners jsme obdrželi od našich obchodních přátel. Dnes po dvouleté spolupráci a na základě výsledků můžeme říct, že jsme udělali dobře. Sami bychom neměli šanci si takto profesionálně ve složitých jednáních poradit. Strategii určovala společnost  D Advisory Partners, nás pravidelně seznamovala s jednotlivými kroky a výsledky.  Vše tvořili, jako by to dělali pro sebe a stejně tak se z výsledků radovali.  Kdo hledá profesionální přístup, chce se vyhnout  rizikům, pak doporučujeme.

Ing. Jaroslav Rygl
majitel společnosti
DST Čkyně, a.s.

V období krize jsme se dostali do situace, kdy společnost (DST Čkyně, a.s.) neměla téměř žádnou zakázku. Bylo potřeba firmu výrazně reorganizovat a zaktivovat obchodní oddělení, k získání nových zakázek. Společnost D Advisory Partners přispěla k úspěšné realizaci reorganizace svým nadhledem a zkušenostmi z jiných projektů. Povedlo se jí velmi rychle určit novou strategii, včetně výběru lidí, kteří ji jsou schopní realizovat. Tato strategie přinesla firmě nové příležitosti a dnes je to nejúspěšnější společnost celé skupiny. Firma Boehm byla, vzhledem k své silné exportní pozici, postižena prudkým posílení české koruny a ztrátou konkurenceschopnosti. Zároveň byla poškozena chybnými kroky vedení, které nebylo schopno najít nové příležitosti a postupně společnost upadala do vysokých ztrát a pohledávek. Oslovili jsme D Advisory Partners s požadavkem na vypracování nového obchodního konceptu a s požadavkem na výraznou racionalizaci výroby. D Advisory Partners se tohoto zadání úspěšně ujala a během krátké doby spojené se změnou ve vedení firmy a novou obchodní politikou se společnosti podařilo po delší době v červených číslech začít opět tvořit kladný hospodářský výsledek. Na panu Radku Dudášovi si vážím především jeho přímočarosti, schopnosti velmi rychle se zorientovat v problému a nacházet rychlá nákladově nenáročná efektivní řešení, vytipovat klíčové lidi, kteří jsou schopni realizovat změny. Otevírá oči zaměstnancům firmy a ti se učí dívat na problémy z těch správných úhlů.

Petr Hendrych
majitel společnosti
Pietro Filipi

Po 24 letech podnikání jsem byl v situaci, kdy jsem potřeboval pomoci s řízením operativy společnosti a nastavením další strategie. Lidé z DAP, kontkrétně Radek Dudáš se velice aktivně ujal domluveného mandátu a byl mi partnerem při strategických úvahách. Jeho nezávislý pohled a seniorita mi pomohly v rozhodování. Díky tomu se společnost ve velice krátkém čase stabilizovala a já mohl realizovat plánovaný exit. V procesu výběru investora a uzavírání dohod o transakci, byl Radek vždy loajální a zodpovědný, což bylo pro mě velice cenné. Jsem přesvědčen, že díky spolupráci s DAP jsem dosáhl výrazně lepšího výsledku než by tomu bylo bez nich.

Mgr. Karel Bastl
CEO a majitel společnosti
KLIMATEX, a.s.

Vždy je dobré, čas od času,  podívat se na firmu zvenčí, získat názor někoho, jehož zkušenostem a znalostem lze důvěřovat. Takovým člověkem pro mě již dlouhá léta je Radek Dudáš. Vážím si ho, pro jeho schopnost rychle se zorientovat v problému a učinit efektivní rozhodnutí. Jsem zvyklý, že často bývají až cynicky pragmatická.

Leopold Bareš
předseda představenstva
Sipral a.s.

Radka Dudáše jsem poprvé potkal v roce 2009. Byla to chvíle, kdy moje firma prodělávala těžké období. Několikátý rok ve ztrátě, hodnota vlastního kapitálu se blížila nule, špatné vyhlídky do budoucnosti. Situace byla způsobena kombinací mnoha okolností, finanční krizí na všech trzích kde jsme působili, několika ztrátovými projekty, chybnými obchodními rozhodnutími, ale i únavou klíčových lidí způsobenou dlouhotrvajícím nezdarem. Poprvé v životě se moje společnost ocitla v nebezpečí insolvence. Bylo zapotřebí činit rázné kroky, které by společnost zachránili, uzavřít dohody s věřiteli, propustit 30 % vlastních zaměstnanců, snížit o 30 % provozní náklady. Kroky, se kterými stávající MNG neměl zkušenosti ani sílu a energii je činit a potřeboval v daní chvíli “kapitána”, který by udával směr. A toto byla přesně role, které se Radek skvěle ujal. Nečinil kroky za nás, ale stavěl nás do reality a ukazoval směr, kterým bychom se měli vydat. V prvé chvíli to bylo těžké propustit 30 % zaměstnanců, mnoho těch, kteří byli u vzniku firmy. Snížit rázné fixní náklady? Postupnými kroky jsme nabývali větší jistoty, že i to je možné. Radkův profesionální přístup a postoj mě pomohl zachránit firmu. Přestože cesta to nebyla jednoduchá a trvala několik let, tak byla pro společnost a i mne osobně neskutečně prospěšná. S Radkem od té doby trvale spolupracuji, je členem dozorčí rady. Stále oceňuji jeho rychlé analytické myšlení, ekonomický pohled a schopnost říkat nepříjemné věci.